سـَلـآمـــ

مــَنــْ اَلـآنْ دَرْ حـَدــِ لــآلــیـگــآ دَرْسْ دآرَمــْ دآرَمــ آپْ میکُنــَمــ

بـــآزَمــْ تــیــــآگـــو

مــَنــــْ بــآیــَدْ جــَشــْنْ بــِگیــرَمـْ چوُنــْ تــَوَلـُدــِ تـــیــآگوُ جونهـــِ

اینـــَمـْ عــَکـْســِ نـــــــــآنــــــــآزِشـْ

اِمـــروز بــِدُنــیــآ اومد

دَسـْتــ بـــَچــِهــ ی لـــــــــِئــــــوُ جونــْ بــِدُنــْیــآ اومــَدْ

لئو جون و آنــتو جونم تولد فرزندتون مبارک

یک نصیحت به انتو جون: بچتو مثل باباش بزرگ کن این ریختی

بــــــآی من برم بدرسم برسم

تولدت مبارک تیاگو جون

نظر در پست پایینتاريخ : ۱۳٩۱/٧/۱۱ | ٩:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فآطمه مسی✘ | نظرات ()