سـَــلـآoــــ

چـــِمــْطــُوریــنْ

اوoـــَدَoـــْ یـــِ خـــَبــَرْ بــِدَoـــْ 

oــــَن نــِoــیـتـونــَoـــ

چـــَنــْد وَقــْتــــ بـــیـــآoـــ

نـــِتــْ

چـــوُنـــْ هـــَoـــ نـِتــْ

دآرهِ قــَطــْع oــیـشــهـ

هــoـــ

اِoـــتـِحـــآنــآ

شـــُروعـــ شـــُد

چـــَند وَقــْتـــ آپ

نیــکــُنـــَoــ

بــــَرنــآoــــهـ ی

اِoــــتـِحـــآنــآoـــ

خیـــلــــــــــــــــــــــــــــی

ســــَنــْگــینـــه

بـــَعـــد اِoـــتــِحــآنــآ oَـــیــآ0ـــ

بـــآیــــّد دَرْســـْ بـــِخـــونــ0ـــ

وِبــَ0ــو تــَنــْهـــآ نــَزآرـــِن

دُوبــآره 0ــیــآ0ـــــ

OK

اِ0ــروز حــآلـَ0ـــ

خوبـــ نــَبود

غـــآیــِبـــ شــُدَ0ـــ

♫♪

دآر0ــ شــَکــرآ و پیـتْــبآل

0ــیگـــوشـــ0ــ

آهَـــنــگ

Rabiosa

دوســـِشـــْ دآرoــــ زِِیـــآد

Ѻ

فـــِعْــــلــــــاً

Already

MEsSI & FATEME

 

 

 

Bye
تاريخ : ۱۳٩۱/۸/٢۳ | ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فآطمه مسی✘ | نظرات ()