پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

و امـــــــآ باز بوی گند ماه مهــــــــــــــر می آیــــــد

رونالدینیو:مسی اندکی سرترازکریستیانو است ستاره سابق تیم ملی برزیل در صحبت هایی اعلام کرده که به خاطر خلاقیت های مسی، طرفدار ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 31 بازدید

اخهــ یکیــ بهــ منـ بگهــ ؟؟؟!!!! اوفــــــــــــــــــــــــــــ!!!!

سـلـآم خوبینـــــ ؟ یکـ آپــ دارمــ در حدــ بوندسلیــگآ ! از اسمـ اپمـــ میشهــ چیزی فهمید یـآ نهــ؟؟؟ خوبـــــــــــــــــ وَ اَمــــــــــــــــآ اخـــــ الهــــــــی قربونشـــ ... ادامه مطلب
/ 76 نظر / 29 بازدید

LOVE LIONEL

سلــآمـــ خوبینـــ منــــ دوبارهـــــ اومدمــــــ از لیونلــــ جونــــــمــــ آپــــــ کنمـــــ خوبــــــــ دیــــــروز دَدیـــ رفتهــــــ کتآبهایهــــــ درسیـــــ بندهــ رو گرفتهــــــ منمـــــــ خوشحـآلــــ ... ادامه مطلب
/ 77 نظر / 17 بازدید

چــــهــ قــــــــــدر عجیبهـــــــ ‍

ســهــلـآمــ خوبــــــینــــــ ؟ از متنـــ قبلیمـــــ خوشتونـــــ اومد؟ الـآنمـــ یکیـــ خوشلـــتر گذاشتمــــــ دوبــآرهــــ زیاد نظــر بدینــــــ بزارینــــــ ببینمــــ؟ تقریبـاً نفــــــریــ پنجــــ تــآ! خوبـــــــ ... ادامه مطلب
/ 61 نظر / 16 بازدید

بچهــ کهــ بودیمـــــــــ

سیلـــآمــ  بـــآز بنــــده تشــــــریفـــمــو آوردمــــــ بســـ گلمـــ دیگهــ :) بچهــ هــآ نظرامــ کمــ شدهــ    الــآنــ پستــ پــآیینــ کمــ نظر دآرهــ ... ادامه مطلب
/ 52 نظر / 16 بازدید

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآرســــــــــــــــــــــــــــــــــــآ

ســــــــَــــــهلــــآم وآیــــــــــــــــ دیـــگهــــ نِمــــیـــتونَمـــــــــ صَـــــبر کُنمــــ × × × بـــــــــــــــــــــــــــــــــآرســـــــــــآ بُــــــــــــــــرد خــــــوبــ فقـــط مونـــدهـــ پــــرســـــــــپـــولــــــیســـ اونــــــــمـ کــهـــ بـبرهــــ عـــــــآلیـ میشهــــــ اینمـــ قــیآفهـــ ی رونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآلـــدو × × × بـــــآرســـآیهــــ عــزیـــزمـــ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

×BARCA FOR EVER ×

ســَهلــآمـــ  خـــوبــیـــنـــ × مَنـــ کهــــ دآرمـــــ اَز دِلـــشـــورهــــ میمــــیـــرَمــــــ مُـــطــمَــــئِــــنَم اِمـــشــبـــ بــــــــ ❤ـــــــــــــــــــــــآ رســــــــآ رئـــــــــآلــــــــــــ وُ ســــورآخـــ مـــیــــکُنِهـــــــ دُعـــــآ کُنــــیــــنـــــ پــــــــآیهــــــــ روُنـــــــــآلـــدو بــــشکَنـــــهــــ ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 15 بازدید