فردا شب ....!!! گل بارون میشین رئالی ها!!!

بــــآرْســِلــوُنــآ - رِئــــآلْ مـــآدْریـــدْ

/ 3 نظر / 7 بازدید
☼ ДëZëĦ₣ ☼

بـَهلـه فقط بـآرسـآآآآآآآآ[نیشخند] وـآیی وـآِیییییییییی اینقـدر بـَدم میـآد از ایـن آدمـآ ی مثلا طرفدآر[سبز] ی اسـم ازش مییشنون فردا مین عـآشق!!!!!!!!!! دوستـَم بلـَد نبـود جـآستیـن رو درست بنویسه ی انگلیسی هـی میگفت وآیییی عـآشق جـآستینم!!!!11111111از اخلـآق رفتآرش خوشـَم میـآد!!!حآلآ تو ک زندگی ی کنسرت ازش دیده بودآآ!!!![ابرو][منتظر]

شقایق

از جاستین بدم میاد فقط ایناوانریکه