گآهـے آבمـ בلَشـ مےפֿـوآهَـב ...

 
✿ آنقدر بـہ این روزهــاے تلخ عادتــ کرבه امـ

✿ کـہ وقتے لبخنــ♥ـב مے زنمـ قلبمـ تیر مے کشـב

✿ بیچــآره בلـ♥ــمـ چقـבر زود عادتــ مے کنــב

✿ بــہ نبودن هر آنچہ کـہ مے خواستـــ ....
  
  

 
 آدرس وبــــــ  جدیدمـــ
http://moongirl1378.blogfa.com
منتظرتــــــــونــمــ
/ 21 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یه دوست

_███☼███____(▒)(▒) (▒)(█)(▒)__ ███_☼██████ _(▒)(▒)___██____████████ _________██____███▒▒▄▒▒ __________██____█▒▒▒▒▒▒ ___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒) ____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒) __________ __██____▒▒______(▒)(▒) _____________██__▓▓▒▓_______█ ________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█ _(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█ (▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█ _(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█ ___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█ __________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█ _________ ▓▓___███☼█__▓▓__█ ___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█ ___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒ ____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█ ______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█ ________ ♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥ ___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ _______________▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ (▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ _______________▓▓_▓▓ _______________▓▓▓▓ _______________▓▓▓ ______█████████ ________██____██ ______█☼█____██ ______█_______██ ______________█☼█ ______________██__█▄ آپم در ضمن زیر نظری که توی پست آخرم میذارین اسم و آدرس وبتونم حتما بذارید. لینک تکونی دارم!

مائده

به به! قالب جدید مبارک! چرا نگفتی بهم قالبتو عوشض کردی؟؟؟؟[سوال]

negin

[گل][ماچ][ماچ]

محمدرضا

سلام.وب خوبی دارین .منم بارساییم.ب وب منم سربزن.

محمدرضا

سلام.وب خوبی دارین .منم بارساییم.ب وب منم سربزن.

محمدرضا

سلام.وب خوبی دارین .منم بارساییم.ب وب منم سربزن.

محمدرضا

سلام.وب خوبی دارین .منم بارساییم.ب وب منم سربزن.

محمدرضا

سلام.وب خوبی دارین .منم بارساییم.ب وب منم سربزن.

پریا

سلام سایت قشنگی داری این عکسم خیلی قشنگه[گل][قلب] [ماچ][دست][تایید]