وَ اَoـــآ بــآز هـَoـــ تــیــآگـــو!!!

سـَلـآمـــ مــَنــْ اَلـآنْ دَرْ حـَدــِ لــآلــیـگــآ دَرْسْ دآرَمــْ دآرَمــ آپْ میکُنــَمــ بـــآزَمــْ تــیــــآگـــو مــَنــــْ بــآیــَدْ جــَشــْنْ بــِگیــرَمـْ چوُنــْ تــَوَلـُدــِ تـــیــآگوُ جونهـــِ اینـــَمـْ عــَکـْســِ نـــــــــآنــــــــآزِشـْ اِمـــروز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

َفــَقــَط 3 روزِ دیگهــ بهــ بــآبــآ شدنــ لئــــــو موندهـــ!!!

ســـَلــآمــ وَقــْتــ نیـــ حــَرفــْ بــِزَنــَمـــ وآیییییییییییییی نــِمـــیـتـونــَمــ صـَبـْر کنمـــ 3 روز دیگه عشقم بابا میشه 3روز دیگه بچه ی لئو به اسم تیاگو ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 24 بازدید

نمیـــــــــــــــــــدونمــ چیــــ بگمـــــــــــــ!

سَلــآمــ وآقــعـــاً نـِمـیــدوُنـَمــ دَر مــوُرِدِشــ چیــ بــِگــَمـــ خــِیـلیــ وَقـتــآ اینـــ صَحـنهــَ روُ دیــدیــم !!!!!بهــِ نـَظـَرِ مـَنــ توُ بـهــتَرینیـــ لـــــــــــِئـــوُ!!!!! نــَظــَر دَر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

و بـــــ ـــــــآلـــآخـــــــ‌ ــ ــرهـــ امـــــــــــــــروز

سلــــــ ــومــ بِهــــ هَمهــ یِـــ رُفــَقــآیهـــِ دَرســـ خونــــِ خوبــــ الـــ ــآنــ تَقـــریـــبــاً خوُشـــحــآلــ میــبــآشَمــــ بَنْدهــــ بهـــِ دَلــآیِلهـــِ زیـــــ ـــر: 1- نـــِتــــ ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 15 بازدید

و امـــــــآ باز بوی گند ماه مهــــــــــــــر می آیــــــد

رونالدینیو:مسی اندکی سرترازکریستیانو است ستاره سابق تیم ملی برزیل در صحبت هایی اعلام کرده که به خاطر خلاقیت های مسی، طرفدار ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 31 بازدید

اخهــ یکیــ بهــ منـ بگهــ ؟؟؟!!!! اوفــــــــــــــــــــــــــــ!!!!

سـلـآم خوبینـــــ ؟ یکـ آپــ دارمــ در حدــ بوندسلیــگآ ! از اسمـ اپمـــ میشهــ چیزی فهمید یـآ نهــ؟؟؟ خوبـــــــــــــــــ وَ اَمــــــــــــــــآ اخـــــ الهــــــــی قربونشـــ ... ادامه مطلب
/ 76 نظر / 29 بازدید

LOVE LIONEL

سلــآمـــ خوبینـــ منــــ دوبارهـــــ اومدمــــــ از لیونلــــ جونــــــمــــ آپــــــ کنمـــــ خوبــــــــ دیــــــروز دَدیـــ رفتهــــــ کتآبهایهــــــ درسیـــــ بندهــ رو گرفتهــــــ منمـــــــ خوشحـآلــــ ... ادامه مطلب
/ 77 نظر / 17 بازدید
مهر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
13 پست
تیر 91
18 پست
خرداد 91
21 پست
پست_ثابت
1 پست
مسی
43 پست
تیاکو
1 پست
انتونا
1 پست
دربی
1 پست
پرسپولیس
1 پست
بارسلونا
9 پست
بارسا
9 پست
عشقم
5 پست
من_اومدم
2 پست
سلام
2 پست
تیاگو
3 پست
عید_غدیر
1 پست
مدرسه
2 پست
رونالدو
2 پست
اینیستا
2 پست
زلزله
1 پست
ترول
5 پست
وبلاگ
2 پست
ژاوی
1 پست
والدس
1 پست
پیکه
1 پست
یاس
1 پست
لی_جون_کی
1 پست