# بارسلونا

ویــــــــــــــــــــــــــــآ!!!!

ســلـــآمـ خوبــ ایــن خبــر تقریبـــاً قدیمیـــــه.... ویــــــــــــــــآ دیگـــه پســــر آرومـ نیوکمــــپ نیست!!!! اون رفــت از بارســآ و طرفدارا نـــآراحنن کـــهـ چــــــرآآآآآآ؟؟؟؟؟ داوِِیــــــــــد رفــت اتلتیــــکو ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 29 بازدید

×BARCA FOR EVER ×

ســَهلــآمـــ  خـــوبــیـــنـــ × مَنـــ کهــــ دآرمـــــ اَز دِلـــشـــورهــــ میمــــیـــرَمــــــ مُـــطــمَــــئِــــنَم اِمـــشــبـــ بــــــــ ❤ـــــــــــــــــــــــآ رســــــــآ رئـــــــــآلــــــــــــ وُ ســــورآخـــ مـــیــــکُنِهـــــــ دُعـــــآ کُنــــیــــنـــــ پــــــــآیهــــــــ روُنـــــــــآلـــدو بــــشکَنـــــهــــ ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 15 بازدید