# داوید_ویا

ویــــــــــــــــــــــــــــآ!!!!

ســلـــآمـ خوبــ ایــن خبــر تقریبـــاً قدیمیـــــه.... ویــــــــــــــــآ دیگـــه پســــر آرومـ نیوکمــــپ نیست!!!! اون رفــت از بارســآ و طرفدارا نـــآراحنن کـــهـ چــــــرآآآآآآ؟؟؟؟؟ داوِِیــــــــــد رفــت اتلتیــــکو ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 29 بازدید