# عشقم

لــــئـــو عــشــــقـــمــ

ســلــآمــ دیـــشــب تــا ســآعــت 3 شــب عــکس میگرفتم... از عشقم فقط مدیونین نظر ندین.... رو زبونتون زیگیل دربیارــه حالــآ خود دانیــن .... اینــمـ عکــســآ... خوب ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 11 بازدید

تــــــــــــولد عشـــــــــــــــقم لیـــــــــــــونل

سَــــــلـــآآآآمـــْ   خوبیـــن؟؟؟؟ من عـــآلیـــم چــون ســـه روز پــیــش تـــولــد عشقـــــم بــــود ولی منـــ بهـ دَلـــــآیــِلـی مــَحــْکـَمــه پــَســَنـْد نـتونســــتم آپـــــ کنم ولــــــى ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 5 بازدید

من اومدم رفقای وبــــلـــــــــــــآگـــــــــــــــی!!!!!

سیلاااااااااااااااااااااملکم   فاطمه اومد با کلی خوشحالی که وبشو از نو درست کنه تو این مدت که نبودم و نتونستم اپ کنم و ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 16 بازدید

مسی جونـــَم برایهــ بــآر دُومـــ کفشــ طلــآ گرفتــــ ×

ســُلـومــ اَصــلـاً چــِرآ اَوَل هــَرْ آپْ ســَلــآمــ کــُنــَمــ خــُوبْ بــِگــْذـَریمــ لیونل جونــَم دیــشــَبْ بــَرآی دُوُمــین بـــآر کــَفْش طــَلــآ روُ گــِرفــْت خوب دیگه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

َفــَقــَط 3 روزِ دیگهــ بهــ بــآبــآ شدنــ لئــــــو موندهـــ!!!

ســـَلــآمــ وَقــْتــ نیـــ حــَرفــْ بــِزَنــَمـــ وآیییییییییییییی نــِمـــیـتـونــَمــ صـَبـْر کنمـــ 3 روز دیگه عشقم بابا میشه 3روز دیگه بچه ی لئو به اسم تیاگو ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 8 بازدید