# پست_ثابت

پــُســْتــــ ثــآبـــِتـــْ

سـَلـآمــ دوُســْتــِ جــوُنــآ ایــِنـــْ آپــَمـــ پـُســْتــِ ثــآبــِتـــهــِ بـــَرآیهــ اَفـْرآدِ جـَدیـــدیـــ کهــ وآرِدِ وِبـَمــ میـشــَنــــ         ایـــنــْ وِبـــْ بــَرآیهــِ حــِمــآیــَتــ اَزْ بــِهـْتـَریــنــ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید