عکسای متحرک مسی جوووووووووووووووووووووووونم

سلامممممم به دوستان وبلاگیمژه چه خفر مفراااااااااااا؟؟؟

باورم نمیشه دارم اینقدر زود اپ میکنم حتما باید یک قرنی میگذشت تا یادم بیفته باپمنیشخند

منم دیگه کاریش نمیشه کرررردخجالت

دیشب افطاری داشتیم واسه فامیلای مامیم خییییییلی خوش گذشت همه بچه ها

بودن ( البته دیگه بچه نیستیم) یهنی من +مائده + امیر+ رضا + یاسی ( چی زیادیم

خودمون خبر نداشتیمنیشخند ) اسم فامیل بازی کردیم با اولین حروف اسمامون شروع

میشد از کوچیک به بزرگ اسم امیر که الف بود خیلی اسون بود ولییی وایییییی خداااااا

اسم رضا از( ر ) بود خیلی سخت بود کلی بهمون خوشید تشویق( خوشید به معنای خوش

گذشت) تا اخر شب خیلی حال کردیم من و رضا سوتی دادیم نیشخند همه بهمون خندیدن

خنده ولی از خستدگی ساعت دو مثل جناااااازه خوابیدم نفهمیدم چه جوری صبح شدخواب

الان داشتم تو نت ول میچرخیدم گفتم باپم بسه حرفیدن عکسای متحرک  عشقمهقلب

قلب

قلب

قلب

قلب

قلب

قلب

قلب

قلب

عصبی نشو عزیز مهم نی اصلاخنثی

ممنون که نظر مدین بازم بدیننیشخند

ببخشی کم بود هنوزم هس ولی این مامی  هنو هیچی نگفته ولی مطمئنا تا 20 دقیقه

دیگه دخلمو میارهنیشخند باییییییییییییی تا هایبای بای

/ 89 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صدف

اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال

صدف

اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال

صدف

اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال

صدف

اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال

صدف

اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال

صدف

اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال اپم با معرفي سريال faith لي مين هو+كلي عكس از سريال

فیروزه *م*

گلم ببخشید حالامن یاد نمیکنم شماهم کم نمیذاری اصن نمیگی مرده یازنده چندروز بود میومدم نمیشد اپ کنم وبتم که میومدم نمیتونستم نظربذارم امیدوارم درک کنی هرپرشین بلاگی که میرفتم نمیشدنظربدم ببخشید

داسی

لیوجون همیشه به بزرگی خودش ختاها یی که روش می کنند رو می بخشه اما این دفه حقشون بود اه سلام[خجالت]

محمد

سلااااااااااااااااااااااااااااااام!! به وب منم بیا مسیییییییی عششششششششششششق